Inschrijvingen Aarschotse basisscholen starten op dinsdag 2 juni om 9 uur, vanop afstand

Zoals gecommuniceerd in het stadsmagazine van mei – juni starten de inschrijvingen in de basisscholen in Aarschot en de deelgemeenten op dinsdag 2 juni om  9 uur. Dit geldt ook voor het buitengewoon lager onderwijs Elzenhof. Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven.

 

Omwille van de coronapandemie mogen inschrijvingen NIET fysiek in de scholen gebeuren, maar vanop afstand (bijvoorbeeld telefonisch of online).

Hoe kan je jouw kind inschrijven?

  • De start van de inschrijvingen (op afstand) vindt plaats vanaf dinsdag 2 juni 2020 om 9 uur.
  • Het systeem van inschrijven is afhankelijk van school tot school (bijvoorbeeld online of via telefoon). Raadpleeg dus zeker de website van de betrokken school, zodat je weet hoe jouw kind kan worden ingeschreven.

 

KLIK HIER om de vrije plaatsen in de scholen te raadplegen.

KLIK HIER om de contactgegevens van de scholen te raadplegen.

 

Voorrang sociale mix (niet van toepassing op het buitengewoon onderwijs)

Van dinsdag 2 juni tot en met maandag 15 juni 2020.

Iedereen kan zich inschrijven, maar in deze fase geven de basisscholen voorrang aan bepaalde sociale groepen, zoals opgelegd door de Vlaamse regelgeving.

 

Vrije inschrijvingsperiode

  • Voor het gewoon basisonderwijs: vanaf maandag 22 juni 2020
  • Voor het buitengewoon onderwijs Elzenhof: vanaf 2 juni 2020 om 9 uur

 

Meer info?

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus